MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
Долнопробен бар. [1] A sleazy bar.
Те работеха в долнопробни, нелегални публични домове. [1] They were working in sleazy, back-street brothels.
Нелегален аборт. (извършен тихомълком) [1] A backstreet abortion.
Те бяха барманки на непълен работен ден. [1] They were part-time barmaids.
Сега имаше половин дузина публични домове в покрайнините на Клипдрифт. [1] There were now half a dozen sporting houses on the outskirts of Klipdrift.
Бяхме достигнали същата многолюдна <главна улица>. [1] We had reached the same crowded thoroughfare.
Пътят е затворен! (оттук не може да се мине (надпис)) [1] No thoroughfare!
Това е една много тиха <главна улица>. [1] This is a very quiet thoroughfare.
Пристъпи на непотиснат смях. (без задръжки) [1] Fits of uninhibited laughter.
Жените бяха млади и без задръжки. [1] The women were young and uninhibited.
Сигурен съм, че ми върнаха по-малко ресто на бара. [1] I'm sure I was shortchanged at the bar.
<редовен клиент/посетител> [1] patron
За разлика от другите <ред. клиенти>, той никога не говореше за миналото си. (редовни клиенти/посетители) [1] Unlike the other patrons, he never spoke about his past.
Слушай, умолявам те. [1] Listen, I beg of you. (formal)
клюн (заострен) [1] beak
Той почувства острите им клюнове. [1] He felt their sharp beaks.
еликсир [1] elixir
Складът бе безлюден. [1] The store was deserted.
паун [1] peacock (female: peahen)
Пауни <ходят перчейки се> из <градината, парка>. (перчат се) [1] Peacocks strut through the grounds.


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 [121] 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на