MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
Печалбата би могла да <изтънява> в близко бъдеще. [1] Profits may be tapering off in the near future.
Завий наляво, където пътят <изтънява> в пътека. (заостря се) [1] Turn left where the road tapers into a track. (also "... tapers off into ...")
Бурята най-накрая <затихна>. [1] The storm finally tapered off.
Разговорът <постепенно затихна> в тишина [1] The conversation tapered off into silence.
фитил [1] wick
Нагарът падна от фитила на свещта. [1] The snuff fell from the candle wick. (snuff = the charred part of a candle wick)
Тя имаше дълги, <добре оформени> крака. [1] She had long shapely legs.
Тя е <добре сложено> момиче. (стройно, добре оформено) [1] She's a shapely girl.
Той бе приел ужасната катастрофа, която го бе сполетяла. (беше се примирил с) [1] He had come to terms with the dreadful catastrophe that had befallen him.
Консултирането й помогна да <приеме,преодолее> мъката й. [1] Counselling helped her come to terms with her grief.
Дори да бяха постигнали съгласие, инвеститорите щяха да възразят с/у сливането. [1] Even if they came to terms, investors would object to the merger.
щъркел [1] stork
Той залости вратата след себе си. (заключи с резе) [1] He bolted the door behind him.
Тя бе залостила вратата, водеща към стаята му. (заключила с резе) [1] She had bolted the door leading into his room.
Само Джейдън не бе наясно с нелегалната схема. (не знаеше, не бе посветен, не участваше) [1] Only Jayden was not in on the illegal scheme.
Стеснителният тийнейджър седеше сам по време на обяда. [1] The self-conscious teenager sat alone during lunch.
Джери доста се <стеснява,смущава> от теглото си. [1] Jerry's pretty self-conscious about his weight.
Той побърза да опровергае твърдението. (обори) [1] He hastened to refute the assertion.
Продължих следването си доста <наслуки>. (както дойде) [1] I continued my studies in a rather haphazard way.
Храсталак, растящ <както дойде, как да е> тук и там. [1] Bushes growing haphazardly here and there.


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 [120] 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на