MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
Наглеждай бара! [1] Mind the bar!
Пази детето! (Гледай детето!) [1] Mind the baby!
Внимавай, има стъпало! [1] Mind the step!
Той би бил за посмешище в града. [1] He would be the laughing stock of the town.
рожба, чедо (шотл.) [1] bairn
Тя имаше зъб на бившия й шеф. [1] She held a grudge against her former boss.
Не ми се зловиди неговият успех. [1] I don't grudge him his success.
гърчения (родилни мъки и т.н.) [1] throes
Той стоеше <неподвижен,като закован>. [1] He stood stock-still.
Като ни забеляза, еленът застана <като закован> за момент. (съвсем неподвижен) [1] On seeing us, the deer stood stock-still for a moment.
изгнание, заточение [1] exile
Поддръжници на заточения цар. [1] Supporters of the exiled king.
Писател, сега живеещ в изгнание. (заточение) [1] A writer now living in exile.
възпитание [1] upbringing
Майк бе получил строго възпитание. [1] Mike had had a strict upbringing.
Той се гърчеше в агония на земята. [1] He writhed in agony on the ground.
Той лежеше, превиващ се от болка. (гърчещ се) [1] He lay writhing in pain.
Неговата реч бе посрещната с <присмех,подигравки>. [1] His speech was greeted with derision.
Те се отнесоха към предложението му с <присмех,подигравки>. [1] They treated his suggestion with derision.
Той би бил или съжаляван, или обвиняван за развратната постъпка на дъщеря му. [1] He would be either pitied or blamed for his daughter's depravity.


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 [119] 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на