MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
банкет [1] banquet
корсаж (елече, горната част на рокля) [1] bodice
Тя носеше бална рокля с корсаж. (елече, горната част на рокля) [1] She was wearing a ballgown with a bodice.
Той се усмихна боязливо. (плахо, трепетно) [1] He gave a tremulous smile.
Треперещ глас. [1] A tremulous voice.
Подът бе <покрит с петна> от бледа лунна светлина. (нашарен, изпъстрен) [1] The floor was dappled with pale moonlight.
Прошарената сянка от дърветата. [1] The dappled shade of the trees.
Той изяде гроздето с изненадваща чувственост. [1] He ate the grapes with surprising sensuality.
по планини и долини (където ми видят очите) [1] up hill and down dale (dale = valley /but used primarily in the north of England/)
(тясна) долчинка (a deep narrow valley in Scotland or Ireland) [1] glen
Студеното възпрепятства растежа на растенията. (потиска) [1] Cold inhibits plant growth.
Порицанията от майка му винаги ще го потискат. (остри критики, осъждане) [1] His mother's strictures would always inhibit him.
Войници претърсиха града за дезертъори. [1] Soldiers swept the town, looking for deserters.
Детективът претърси стаята за коса и пръстови отпечатъци. [1] The detective swept the room for hair and fingerprints.
граница (между 2 държави) [1] frontier (= border)
Непал граничи и с Индия, и с Китай. [1] Nepal has frontiers with both India and China.
амвон [1] pulpit
дякон (църковен служител – помощник на свещеник) [1] deacon
Андрю я погледна прехласнат. [1] Andrew looked at her, rapt.
Те слушаха <прехласнати>. (унесени, погълнати) [1] They listened with rapt attention.


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 [118] 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на