MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
Сложихме няколко полици за книги в нишата. (част от стена, която е по-назад от останалите) [1] We've put some bookshelves in the alcove.
Ръчно тъкани шалчета. [1] Hand-woven scarves.
Традиционно плетене на кошници. [1] Traditional basket weaving.
<дамска долна фланелка> (камизола) [1] camisole
Съдбите на двете страни изглеждат някак преплетени. [1] The fates of both countries seem somehow entwined.
Бръшлянът обвиваше колоната. [1] The ivy entwined the column.
сламен/тръстиков покрив [1] thatch
Те живеят в къщичка със сламен покрив. (или тръстиков) [1] They live in a cottage with a thatched roof. (or "in a thatched cottage")
<пустош, равна местност, обрасла с ниски храсти> [1] heath
комбайн [1] combine
обединение, концерн (синдикат, тръст...) [1] combine
По рано *тази* година те бяха основали вестникарски концерн. (обединение) [1] They had earlier that year established a newspaper combine.
<парче земя за миниране> (с полезни изкопаеми) [1] claim
<Парчетата земя> тр. да бъдат <очертани> на всяка гранична линия с колчета. (означени) [1] Claims have to be staked out at each boundary line with pegs.
<Дебело парче> сьомга. [1] A salmon steak.
Тези фирми ще фалират. [1] These firms will go bust.
Районът е много богат на полезни изкопаеми. (минерали) [1] The area is very rich in minerals.
покривка за маса [1] tablecloth
дюля [1] quince
сладко от дюли (конфитюр) [1] quince jam


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 [117] 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на