MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
Певецът бе интервюиран в неговия хотелски апартамент за 1500 паунда на нощ. [1] The singer was interviewed in his £1500 a night hotel suite.
Двамата мъже си стиснаха ръцете. (сърдечно) [1] The two men clasped hands.
сгъваем нож [1] a clasp knife
Дамска чанта със златна катарама. (закопчалка) [1] A handbag with a golden clasp.
Той сграбчи ръката й. (стисна) [1] He clasped her arm.
Той напъха ризата си в панталоните. [1] He tucked his shirt into his trousers.
Тя <пъхна> един непокорен кичур коса зад ухото си. [1] She tucked an unruly lock of hair behind her ear.
Подгъни края на чаршафа под матрака. [1] Tuck the edge of the sheet under the mattress.
<Грешен,порочен> и безсъвестен политик. [1] A wicked and unscrupulous politician.
Той тича дяволски бързо. (страшно, извънредно) [1] He runs wicked fast.
Въвеждането на военно положение. (вкарване, налагане) [1] The imposition of martial law.
брониран [1] armored (BE:armoured)
[2] ironclad (OLD USE)
Това бе непоклатимо правило. [1] It was an ironclad rule. (or iron-clad)
Хиляди животи ще бъдат подложени на риск, ако бърза помощ не пристигне скоро. (заложени на карта) [1] Thousands of lives will be at stake if emergency aid does not arrive soon.
Много елегантен костюм. [1] A very elegant suit.
Тя бе зашеметена от откровенията му. (замаяна) [1] She was dazed by his revelations.
Тръпката да скочиш от самолет. [1] The thrill of jumping out of an airplane.
Тръпката да спечелиш състезание. [1] The thrill of winning a competition.
Млади хора с бунтарска жилка. (бунтовническа; наклонност да се бунтува) [1] Young people with a rebellious streak.
Той винаги е имал наклонност да се бунтува. (бунтарска жилка) [1] He's always had a rebellious streak.


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 [116] 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на