MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
Чувствайки, че пада, тя сграбчи един клон. (държи здраво) [1] Feeling herself fall, she clutched at a branch.
Той стоеше сграбчил микрофон. [1] He stood clutching a microphone.
Той попадна в лапите на тази жена. [1] He has fallen into the clutches of that woman.
Той разроши косата й нежно. (любящо) [1] He ruffled her hair affectionately.
Лек вятър <набръчка> водата. (повърхността на водата) [1] A light wind ruffled the water.
вратовръзка, шалче (ост.) [1] cravat
Той кимна почтително. [1] He nodded deferentially.
Той се обърна към нея с уважението подобаващо на възрастта й. (почит) [1] He addressed her with the deference due to age.
Да пиеш за сметка на заведението. [1] To have a drink on the house.
За сметка на заведението е. [1] It's on the house.
Сервилна усмивка. (раболепна, угодническа) [1] An obsequious smile.
Тя е почти <поставяща в неуд. полож.> раболепна към всеки на власт. (сервилен, угоднически) [1] She is almost embarrassingly obsequious to anyone in authority.
Той кимна мъдро с глава. [1] He nodded his head sagely.
Мъдрият ми стар дядо. [1] My sage old grandfather.
Те бяха взети на <каруца,вагон>, пътуваща за Кейп Таун. (по направление на) [1] They had gotten a lift on a wagon bound for Cape Town.
Те <не усещаха> неудобството. (несъзнаващ) [1] They were oblivious to the discomfort.
Тя се задълбочи, <не усещаща> минаването на времето. (/погълната,потънала/ в мисли, книга и т.н.) [1] She became absorbed, oblivious to the passage of time.
Потънала в работата си, тя съвсем <не забелязваше> заобикалящата я среда. (не чувстваше) [1] Absorbed in her work, she was totally oblivious of her surroundings.
<Украсен> парапет от ковано желязо. [1] An ornate wrought-iron railing. (ornate: Made in an intricate shape or decorated with complex patterns)
"Веднага, сър" - каза управителят. [1] "At once, sir," the manager said.


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 [115] 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на