MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
злобен убиец (ожесточен) [1] a vicious killer
Тъмна, непроходима гора. [1] A dark, impenetrable forest.
Непроницаема преграда. [1] An impenetrable barrier.
Гласовете бяха заглъхнали. [1] The voices were muffled.
Думите бяха заглушени от мъглата. [1] The words were muffled by the fog.
Той <изпробваше,изучаваше> всички възможни <начини,средства> за бягство. [1] He was exploring every possible avenue of escape.
Имаше почти непреодолимо изкушение да се движат по-бързо. [1] There was an almost overwhelming temptation to move faster.
Внезапната снежна буря хвана всички ни неподготвени. (изненада ни) [1] The sudden snow storm caught us all off-guard.
немска овчарка [1] German Shepherd Dog (GSD)
[2] Alsatian
Хартиена лента. (ивица) [1] A strip of paper.
Тясна земна ивица. [1] A narrow strip of land.
Облакът дим се разсея. (разнесе) [1] The cloud of smoke dissipated.
Тъмните облаци най-сетне се разсеяха. [1] The dark clouds finally dissipated.
Той бе прахосал цялото си богатство. [1] He had dissipated his entire fortune.
Тя му <хвърли,стрелна> недоверчив поглед. (скептичен) [1] She shot him an incredulous look.
Принцът започна да става малко недоверчив. (скептичен) [1] The prince began to be a little incredulous.
"По дяволите!" - каза той <не можейки да повярва>. (недоверчиво, скептично) [1] "Damn!" he said incredulously.
Подигравки и освирквания от публиката. [1] Jeers and catcalls from the audience.
Те били уволнени задето са подсвирквали по жени. [1] They were fired for catcalling at women. (a loud whistle or a comment of a sexual nature made by a man to a passing woman)
Тя стискаше бутилка шампанско. [1] She was clutching a bottle of champagne.


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 [114] 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на