MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
Тя разтвори папрата и погледна между й. [1] She parted the ferns and looked between them.
Салът набра скорост. [1] The raft picked up speed.
Рифовете бяха по-смъртоносни от всеки капан, който човек можеше да изобрети. (измисли, изнамери) [1] The reefs were more deadly than any trap man could devise.
да измислиш начин (изнамериш) [1] to devise a method
Този път той може би е надхитрил себе си. [1] This time he may have outsmarted himself.
водовъртеж [1] maelstrom
Той бе неподготвен за яростта на кипящия водовъртеж, който срещнаха. [1] He was unprepared for the fury of the seething maelstrom they faced.
гейзер [1] geyser
Те връхлетяваха върху рифовете, тласнати от вълните. [1] They were bearing down on the reefs, propelled by the waves.
Лодка, задвижвана от малък мотор. (тласкана) [1] A boat propelled by a small motor.
Да тласкаш лодка с гребане. [1] To propel a boat by rowing.
Гигантската <разпенена вълна> вдигна сала като кибритена клечка. [1] The giant breaker picked up the raft like a matchstick.
Морето бе спокойно. [1] The sea was tranquil.
В средата на града, тази градина е <убежище на спокойствието>. [1] In the middle of the city, this garden is a haven of tranquillity.
Това градче е убежище за художници и хипита. [1] This town is a haven for artists and hippies.
стихия [1] element
Грейъм бе в стихията си. [1] Graham was in his element.
Тя беше наведена над някаква цветна леха. [1] She was crouching over some flower bed.
предпланина (подножие) [1] foothills
Подножието на Хималаите. (предпланина) [1] The foothills of the Himalayas.


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 [112] 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на