MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
Опасна стълба. (несигурна, нестабилна) [1] A precarious ladder.
Всяко побутване накланяше сала под опасен ъгъл. (несигурен, рискован) [1] Each nudge tilted the raft at a precarious angle.
Гадна воня на кръв. (отвратителна смрад) [1] A sickening stench of blood.
Отвратителното им лицемерие. [1] Their sickening hypocrisy.
Той отвори капака на консервата наполовина. [1] He pried the top of the can half open.
Използвайки отвертка, той отвори (отлости) прозореца. [1] Using a screwdriver, he pried open the window.
Том коленичи и погали кучето. (потупа) [1] Tom knelt down and patted the dog.
Това, от което се нуждае той, е добър пердах. [1] What he needs is a good thrashing.
Той пердашеше коня с камшика си. (hit hard many times /as a punishment/) [1] He thrashed the horse with his whip.
Парливата миризма на амоняк стана по-силна. (острата) [1] The acrid smell of ammonia grew strong.
язвително сбогуване (хапливо) [1] an acrid farewell
Чувство на съкрушителна тъга. (непреодолима) [1] A feeling of overpowering sadness.
Той почувства непреодолимо желание да я плесне [1] He felt an overpowering desire to slap her.
Кенет здраво закрепи сала и двамата мъже стъпиха на брега. [1] Kenneth made the raft fast, and the two men stepped ashore.
Зловонни пари от тлеещите отпадъци. [1] Noisome vapors from the smoldering waste.
Тя вдигна раницата си на рамо. [1] She hoisted her backpack onto her shoulder.
Екипажът побърза да вдигне знамето. [1] The crew hurried to hoist the flag.
Едуърд вдигна платното. (на лодката) [1] Edward hoisted the sail.
Устните му се разтвориха в усмивка. [1] His lips parted in a smile.
В този момент мъглата се разкъса. [1] At that moment the mist parted.


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 [111] 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на