MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
Алекс погледна колебливо, но <се съгласи>. (със съмнения; отстъпи, подчини се) [1] Alex looked dubious, but complied.
Тези искове са съмнителни и не научно доказани. (подозрителни) [1] These claims are dubious and not scientifically proven.
Той отпътува за Индия през 1817. (тръгна на път, предприе пътуване (най-често с кораб)) [1] He embarked for India in 1817.
Ние тръгнахме на път от Ливърпул към Ню Йорк. (предприехме пътуване (най-често с кораб)) [1] We embarked at Liverpool for New York.
резенче сирене (тресчица, тънко резенче) [1] a sliver of cheese
Само едно резенче от торта за мен, моля - не би трябвало всъщност изобщо да ям. (тънко парченце) [1] Just a sliver of cake for me, please - I shouldn't really be having any.
Той нацепи един дънер на подпалки. (пън) [1] He slivered a log into kindling.
Той извади измачканата си карта и се "допита" до нея. [1] He took out his creased map and consulted it.
Тази риза е твърде измачкана за носене. [1] This shirt is too creased to wear.
гънка/ръб на дреха [1] crease
азотен тор [1] a nitrogenous fertilizer
Тези сортове се нуждаят от пестициди и повече тор. [1] These varieties need pesticides and more fertilizer.
гуано (тор от морски птици) [1] guano
Пот потече по челото му. [1] Perspiration ran down his forehead.
Той забърса капките пот от веждата си. [1] He wiped the beads of perspiration from his brow.
шотландец [1] Scotsman
Корабът се преобърна от една голяма вълна. (бурно море) [1] The craft capsized in heavy seas.
Гърбът на една акула побутна сала и той почти се преобърна. [1] The back of a shark nudged the raft, and it almost capsized.
Подът леко се наклони. [1] The floor tilted slightly.
Той наклони главата си на една страна. [1] He tilted his head to one side.


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 [110] 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на