MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
Пистолетите (пушките) били <контрабандно пренесени> през границата. [1] The guns were smuggled across the border.
Той <внесе тайно> бележките си за изпита. [1] He smuggled his notes into the exam.
от време на време [1] once in a while
[2] from time to time
[3] occasionally
Ерик стоеше на горещото слънце, съблечен до кръста. [1] Eric stood in the hot sun, stripped to the waist.
Пробий дупки през керемидите. [1] Drill holes through the tiles.
Той по случайност пробил дупка във водопроводна тръба. [1] He accidentally drilled into a water pipe.
дебаркирам (слизам/свалям от кораб) [1] disembark
Пътниците започнали да дебаркират. (слизам от кораб) [1] The passengers began to disembark.
<Чиста> бяла риза. (clean and fresh as if new; spotless) [1] A pristine white shirt.
Вълните плискаха леко на брега. [1] The waves lapped gently at the shore.
полицай [1] constable (a British police officer of the lowest rank)
Пълен мъж с червендалесто лице. (румен) [1] A stout man with a florid face.
Голям нос, покрит с издайнически <начупени/изпъкнали> вени на пияница. [1] A large nose covered with the telltale broken veins of a tippler.
Джейми каза печално. (feeling sorry and wishing that something had not happened) [1] Jamie said ruefully.
продънвам [1] stave in
Вратата била продънена. [1] The door was staved in.
Надявахме се да отложим тези трудни решения до септември. (забавим) [1] We were hoping to stave off these difficult decisions until September.
Той не можа да избегне банкрут. (предотврати, отбие, забави, отложи) [1] He wasn't able to stave off bankruptcy.
Виното е отлежало в дъбови бъчви. [1] The wine is aged in oak barrels.
цев (на пушка) [1] barrel


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 [109] 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на