MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
дивеч [1] game
Харесвам <дивечовия> вкус на еленовото месо. [1] I like the gamy taste of venison.
<посинял, със синини> белег [1] a livid scar
<накъдрените> води (с леки вълнички) [1] the rippling waters
<устие на река, в което нахлува приливът> [1] estuary
Устието на Темза. (широката част на устието) [1] The Thames estuary.
Хладен вятър <накъдри> повърхността на устието. (образува малки вълнички) [1] A cool wind rippled the surface of the estuary.
<Вълнообразни ивици> на пясъка. [1] Ripples on the sand.
бодлива тел [1] barbed wire
Има висока ограда с бодлива тел. [1] There is a high barbed wire fence.
назъбен (нащърбен, грапав) [1] jagged
<дълбока отворена рана> (разрез) [1] gash
Назъбените остриета порязаха пръстите им. (направиха дълбока рана) [1] The jagged edges gashed their fingers.
пила [1] file
Беше тъмно като потеглихме в редица. (one behind the other) [1] It was dark as we set off in file.
Гъст бял дим закри слънцето. [1] Thick white smoke blotted out the sun.
Тъмен облак внезапно закри слънцето. [1] A dark cloud suddenly blotted out the sun.
петна от мастило [1] ink blots
Целият район е в суматоха. [1] The whole region is in turmoil.
контрабандирам [1] smuggle


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 [108] 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на