MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
Колиби (бараки) и навеси от вълниста ламарина. [1] Corrugated iron shacks and lean-tos.
Къщурка с "долепен" гараж. (a building joined to one of the sides of a larger building) [1] A cottage with a lean-to garage.
Грег почука два пъти на вратата и влезе. [1] Greg rapped twice on the door and entered.
Тя гневно потропа на прозореца. [1] She rapped angrily on the window.
вяло ръкостискане [1] a limp handshake
Ръцете му висяха отпуснато. [1] His arms were hanging limply.
Той вървеше накуцвайки. [1] He walked with a limp.
Те бяха немити и запуснати. (несресани, развлечени, размъкнати, запуснати) [1] They were unwashed and unkempt.
Вървяхме по тесния планински хребет. (изпъкнала ивица) [1] We walked along the narrow mountain ridge.
<Оформеният като изпъкнала ивица> пясък по брега. [1] The ridged sand of the beach.
Гребенът на вълна. [1] The crest of a wave. (also "The ridge ~")
На гребена на вълната. [1] On the crest of a wave.
Тя достигна хребета (върха) на хълма. [1] She reached the crest of the hill.
бедняшки квартал [1] shantytown
Земята изпускаше гадна миризма. [1] The ground gave off a rank odor.
корабостроителница [1] shipyard
Постъпих на работа в корабостроителницата. [1] I took a job at the shipyard.
Крайбрежните курорти са безлюдни през зимата. [1] The coastal resorts are deserted in winter.
Безработица в гетото. [1] Unemployment in the ghetto.
Чарлз произнесе името с благоговение. [1] Charles pronounced the name with reverence.


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 [107] 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на