MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
"Не е моя вината" - хленчеше тя. [1] "It's not my fault," she whimpered.
мърша [1] carrion
животно, което се храни с мърша [1] scavenger
хиена [1] hyena
съскам, свистя [1] hiss
Цялото село бе в пламъци. [1] The whole village was aflame.
Множество прободни рани. [1] Multiple stab wounds.
Когато си свия ръката, болката е мъчителна (много силна). (извия, прегъна) [1] When I bend my arm, the pain is excruciating.
подивяла котка [1] a feral cat
подивели кучета [1] feral dogs
Вонящата вода на блатото. (зловонна) [1] The fetid water of the marsh.
Тя милваше челото на момичето. [1] She caressed the girl's forehead.
Галещата топлина на слънцето. [1] The caressing warmth of the sun.
одирам [1] flay (esp. a corpse or carcass)
племе [1] tribe
хитър/коварен план (лукав) [1] a cunning plan
вожд (на племе) (също главатар на банда) [1] chieftain
[2] chief
виелица (снежна буря) [1] blizzard
Те дадоха отделно бюро на всеки. (разпределиха, определиха) [1] They allotted everyone a separate desk.
Районът предназначен за черните. (отпуснат, разпределен, определен) [1] The district allotted to the blacks.


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 [106] 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на