MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
плевня, хамбар [1] barn
Старият хамбар. (или "плевня") [1] The old barn.
нагънат картон (умишлено, при самото производство) [1] corrugated cardboard
вълниста ламарина [1] corrugated iron
[2] corrugated sheet of iron
Сали успя да долови само смътни образи. (забележи, различи) [1] Sally could make out only hazy images.
Джеф успя да долови неясните очертания на кльощавата му фигура. (забележи, различи) [1] Geoff could make out the blurry outline of his skinny figure.
тъп/глух звук [1] thud
Камъкът тупна на земята. [1] The stone thudded to the ground.
Сълзи напълниха очите й отново. [1] Tears filled her eyes anew.
шкурка [1] sandpaper
Някой стържеше лицето му с шкурка. [1] Someone was scraping his face with sandpaper.
Остържете морковите и ги нарежете на тънко. [1] Scrape the carrots and slice them thinly.
Децата бяха започнали да шават. [1] The kids had started to fidget.
Спрете да си играете с писалките! [1] Stop fidgeting with your pens!
Тя разбърка кафето си с пластмасова лъжица. [1] She stirred her coffee with a plastic spoon.
Не бе помръднал от стола си цяла сутрин. (не бе ставал) [1] He hadn't stirred from his chair all morning.
Хайде, размърдайте се, или ще закъснеете! [1] Come on, stir yourselves, or you'll be late!
Дръж бутилката изправена. [1] Keep the bottle upright.
скимтя, хленча [1] whimper
Той чу кучето да скимти. [1] He heard the dog whimper.


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 [105] 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на