MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
Свечеряваше се бързо. [1] Dusk was falling rapidly.
Той копаше от зори до здрач. [1] He dug from dawn until dusk.
Сьомгите плуват срещу мн. силни течения, за да стигнат областите си за размнож. [1] Salmon swim upstream against very strong currents to reach their breeding areas.
Закъсняло извинение. [1] A belated apology.
Закъсняла картичка за рождения ден. [1] A belated birthday card.
неописуема радост [1] ineffable joy
неописуема красота [1] ineffable beauty
Ноктите ми започнаха да се лющят по краищата. [1] My nails have started to flake at the ends.
снежинка [1] snowflake
Всеки рафт е претрупан с украшения. [1] Every shelf is cluttered with ornaments.
претрупано бюро (разхвърляно, в безпорядък, хаос) [1] a cluttered desk
Човек с дълга, разчорлена коса. (разрошена) [1] A man with long, disheveled hair.
Пам пристигна късно, разчорлена и без въздух. (разрошена) [1] Pam arrived late, dishevelled and out of breath.
сияеща усмивка [1] a beaming smile
Тя смирено го последва. [1] She followed him meekly.
Нека не се задрънчваме за дреболии. [1] Let's not quibble over minor details.
Цялото това пиене му размъти мозъка! [1] All that drink has addled his brains!
Мисля, че слънцето ти е размътило мозъка. [1] I think the sun has addled your wits.
Той излезе гневно от стаята. [1] He stormed out of the room.
Подочух част от разговора им. [1] I overheard part of their conversation.


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 [104] 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на