MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
Тя се строполи изтощена на канапето. [1] She slumped, exhausted, onto the sofa.
Нямам спомен как съм го намерил. [1] I have no recollection of how I found it.
процеждам се, сълзя [1] ooze
Мед се изцеждаше от питата. [1] Honey oozed out of the comb.
От порязано място на бузата му все още капеше кръв. [1] A cut on his cheek was still oozing blood.
смачкан чаршаф [1] a crumpled sheet
Тази риза лесно се мачка. [1] This shirt crumples easily.
Кракът й бе увит в бинтове. [1] Her leg was swathed in bandages.
Сестрата превърза навяхнатия му глезен. (бинтова изкълчения) [1] The nurse bandaged up his sprained ankle.
Паднах по стълбите и си навяхнах глезена. [1] I fell down the steps and sprained my ankle.
Той подпря колелото си в едно дърво. [1] He propped his bike against a tree.
Джейми успя да се подпре на един лакът. [1] Jamie managed to prop himself up on one elbow.
сърдит/недоволен клиент (комуто е крив светът) [1] a disgruntled client
Карпов, шампионът, се доближи опасно близо до това да загуби. [1] Karpov, the champion, came perilously close to losing.
Опасно пътуване на юг. (рисковано) [1] A perilous journey south.
Икономиката е в рисково състояние. (опасно) [1] The economy is in a perilous state.
чифт ръкавици [1] a pair of gloves
Вечеряхме в едно малко италианско заведение. [1] We had supper in a small Italian place.
лост [1] lever
Дръпни този лост, за да отвориш портата. (ръчка; вратата) [1] Pull this lever to open the gate.


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 [103] 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на