MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
Кучето ръмжеше и оголваше зъби. [1] The dog growled and bared its fangs.
Той очакваше да бъде нападнат от зъби и нокти нахвърлящи се върху му. [1] He expected to be attacked by fangs and claws leaping at him.
уютна къщурка (топла и приятна, закътана) [1] a snug cottage
Той спа на пресекулки. [1] He slept fitfully.
Дишане на пресекулки. [1] Fitful breathing.
Атака на кавалерията. [1] A cavalry charge.
лешояд [1] vulture
Ще се нуждаем от някакви принадлежности за лагеруване. [1] We'll need some camping gear.
Вървяхме през джунглата. (дълго, изморително) [1] We trekked through the jungle.
Те потеглиха с бодра крачка. [1] They set off at a brisk pace.
Тя вървеше бодро. [1] She walked briskly.
Зловещият звук на бухал, бухащ нощем. [1] The eerie sound of an owl hooting at night.
Хамстерите са нощни създания. [1] Hamsters are nocturnal creatures.
нощни странствания (скитания) [1] nocturnal wanderings
пир (пиршество, угощение) [1] feast
сватбена гощавка (банкет) [1] a wedding feast
неотъпкана пустош (пущинак) [1] a trackless waste
Той се клатушкаше от криза на криза. (залиташе, лашкаше) [1] He was lurching from one crisis to the next.
Корабът се лашкаше в бурята. (клатушкаше, олюляваше) [1] The ship lurched in the storm.
Внезапно тя се строполи на пода. [1] Suddenly she slumped to the floor.


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 [102] 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на