MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
Мост направен от дъски. [1] A bridge made of planks.
картон [1] cardboard
кашон [1] a cardboard box
Книги бяха разпиляни из стаята. [1] Books were scattered about the room.
Вещите им бяха разхвърляни из стаята. [1] Their belongings were flung about the room.
От време на време тя хвърляше бегли погледи към баща си. [1] From time to time she cast quick glances at her father.
Комарджията хвърли зарове. [1] The gambler cast the dice.
Щедростта на природата. [1] The bounties of nature.
Той бе почитан като праведен и свят човек. [1] He was regarded as a righteous and holy man.
Изблик на справедлив гняв. (основателен) [1] An outburst of righteous anger.
справедливо негодувание [1] righteous indignation
смущаваща тишина [1] a disconcerting silence
Вечерята бе скромна. (оскъдна) [1] The dinner was frugal.
екипировка за езда [1] a riding outfit
Кола, снабдена с двойно управление за обучение на шофьори. [1] A car outfitted with dual controls for driver training.
Прибрах чантата си под седалката. [1] I stowed my bag under the seat.
Той помогна на Джейми да прибере всичко в раници. [1] He helped Jamie stow everything into backpacks.
"Добре" - каза той неохотно. [1] "All right," he said grudgingly.
пастърма (сушено месо) [1] jerk
Тя слезе (с леки тихи стъпки) боса по стълбището. [1] She padded barefoot down the stairs.


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 [101] 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на