MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
слюнка [1] saliva
топя (се), разтопявам (се) [1] thaw
сръдлив, нацупен [1] grumpy
петел, мъжкият на някои други птици [1] rooster
противен, извънредно неприятен [1] obnoxious
луничка [1] freckle
[2] speckle
разширявам (се) /мед./ [1] dilate
измама, лъжа [1] deceit
разврат [1] debauchery
засъхнал [1] parched
умирам от жажда [1] be parched with thirst
пожар [1] blaze
сред, между, посред [1] amid
[2] amidst
дете, което прохожда, малко дете [1] toddler
марля [1] gauze
[2] lint
безспорен, неоспорим [1] undisputed
почерпка [1] treat
гастроном [1] grocery store
промъквам се, прокрадвам се [1] slink
сплашвам, уплашвам, заплашвам [1] intimidate


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на