MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
доволен; задоволявам [1] content
сблъсквам (се) [1] clash
под гаранция [1] on bail
отежнявам, влошавам [1] aggravate
страховит, ужасен [1] macabre
неутолим [1] insatiable
череп [1] skull
следовател (при смъртни случаи) [1] coroner
конфликт [1] clash
[2] strife
оставка [1] resignation
пълномощник, адвокат [1] attorney
набеден [1] alleged
както се твърди, според слуховете, уж [1] allegedly
лакей, слуга [1] footman
юзда [1] bridle
[2] rein
[3] curb
съгласие [1] consent
[2] assent
съгласявам се [1] assent
[2] consent
размножавам се бързо (и прен.) [1] proliferate
човек, който пътува на автостоп [1] hitch-hiker
яма, трап [1] pit
капан, клопка [1] pitfall
кученце [1] pup
[2] puppy
[3] lap dog (луксозно)
[4] snapdragon (бот.)
посеви, реколта [1] crop
пехотинец [1] footman
разпространявам се [1] proliferate
подготвителен [1] preliminary
основен ремонт [1] overhaul
щателен преглед [1] overhaul
връзвам животно за кол [1] tether
домакинство [1] household
присъщ, свойствен, съществен [1] intrinsic
мустак (на котка) [1] whisker
бакенбард [1] whisker
четливост [1] legibility
шпионка [1] eyelet
дупчица (за шнур и пр.) [1] eyelet
цвърча, чуруликам [1] twitter
[2] tweet
[3] carol
недъгав, сакат [1] crippled
тайнствен, мистериозен [1] arcane
съсредоточавам (се) (в една точка) [1] converge
скут [1] lap
очебиен, изпъкнал [1] salient
слепоочие [1] temple
кора [1] crust (земна, ледена, на хляб)
[2] peel (на плод)
[3] bark (на дърво)
[4] cortex (на гл. мозък; бот.)
лопата, гребло [1] paddle
проникващ, широко разпространен [1] pervasive
попадам/натъквам се неочаквано на [1] stumble on
[2] stumble upon
спъвам се, препъвам се [1] stumble
прахосмукачка [1] hoover
[2] vacuum cleaner
вездесъщ, който се среща/е навсякъде, повсеместен [1] ubiquitous
летва [1] lath
бунт [1] rebellion
[2] revolt
тежък, тромав, неудобен [1] cumbersome
колеблив, нерешителен [1] tentative
пробен, експериментален [1] tentative
изтръгвам победа [1] snatch a victory
грабвам, сграбчвам, открадвам [1] snatch
разочаровам, измамвам, оставям (някого) на сухо (разг.) [1] let down
табла, поднос [1] tray
кръжа, рея се [1] hover
страничен [1] lateral
неумел, бездарен, нескопосан [1] inept
бия с пръчка/камшик [1] flog
хваля се, перча се [1] brag
[2] boast
хваля [1] praise
[2] commend (също препоръчвам)
съблазнителен [1] tempting (примамлив)
[2] seductive (прелъстителен)
бягане с препятствия [1] a hurdle race
[2] hurdles
заслуга; достойнство [1] merit
изтъкнат, виден, бележит [1] eminent
[2] prominent
ерес [1] heresy
глупак [1] simpleton
[2] bonehead
жаргон [1] slang
ругая, наругавам [1] slang
решение, присъда (юр.) [1] sentence
[2] judgment
[3] judgement
[4] verdict
кръщавам [1] christen (давам име на)
[2] dub (за прякор и т.н.)
[3] baptize (извършвам кръщение)
отклонение [1] digression
преуспял [1] thriving
неподатлив, упорит [1] intractable
различен, разнообразен [1] diverse
заключавам, правя извод [1] infer
заслужил (за оттеглил се професор и др.) [1] emeritus
мигновено, моментално [1] momentarily
азбучен показател на важни думи в книга [1] concordance
съгласуване [1] concordance
възход, подем [1] upsurge
пророк [1] prophet
кухина; хралупа [1] hollow
линея, западам [1] fall away
давя (се), удавям (се) [1] drown
всеизвестен [1] notorious
той се ползва с лоша слава (заради поведението си) [1] he is notorious for his goings-on
кавга, караница [1] quarrel
[2] squabble
търся под вола теле [1] find a quarrel in a straw
[2] go to a goat for wool
пространствен [1] spatial
симулирам, преструвам се [1] feign
[2] sham
елементарен [1] elementary
[2] rudimentary
закърнял, недоразвит [1] rudimentary
недостатък, слабост, дефект [1] shortcoming
ограничавам (се) [1] confine
когато му е удобно [1] at his leisure


Отиди на страница: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на